10 najlepších nástrojov pre AI, ktoré by ste mali poznať

Publikované:

AI aplikácie, ktoré zjednoduchšia tvoju prácu.

ChatGPT

ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) je veľký jazykový model, ktorý bol testovaný na veľkom množstve textových dát pomocou technológie strojového učenia. Jeho cieľom je schopnosť odpovedať na otázky a vykonávať také úlohy, ktoré zvyčajne vyžadujú porozumenie a reprodukciu ľudskej reči. ChatGPT je schopný generovať plnohodnotné odpovede na zadané otázky a komunikovať s ľuďmi v reálnom čase. Vďaka svojej schopnosti porozumenia a tvorby textových odpovedí môže byť použitý v rôznych aplikáciách, ako napríklad v chatbotoch, prekladačoch, alebo aj v zobrazovaní relevantných informácií pri vyhľadávaní na internete.

ChatGPT je založený na technológii strojového učenia a konkrétne na architektúre s názvom Transformer,

ktorá bola vyvinutá v roku 2017. Transformer architektúra sa využíva na trénovanie modelov pre úlohy spracovania prirodzeného jazyka, kde sa vstupný text prevedie na vektorovú reprezentáciu, aby sa mohli vykonávať výpočty.

Nástroj ChatGPT bol trénovaný na obrovskom množstve textových dát, vrátane kníh, novinových článkov, webstránok a iných zdrojov. Počas trénovania sa model učí, ako identifikovať a uchovávať vzory v texte a ako ich použiť na generovanie odpovedí na zadané otázky.

Pri použití, ChatGPT získa vstup od používateľa v podobe textovej otázky alebo požiadavky. Následne použije svoju naučenú znalosť a porozumenie jazyka na generovanie odpovede, ktorá by mala byť čo najviac relevantná a presná. ChatGPT sa stále učí a vylepšuje sa prostredníctvom interakcií s používateľmi, ktoré mu poskytujú nové dáta a informácie, aby mohol zlepšiť svoje odpovede v budúcnosti.

Autor/Kurátor: Peter Miškus

Odporúčané

Najnovšie